<<Tillbaka till El & Atomatik  
   

Motorisering

ALLA RÖRLIGA avskärmningar, som presenteras på vår hemsida kan motoriseras. De kan automatiseras eller styras med strömställare, tidur, fjärrkontroll m m.
Varför motor? Manuell manövrering kan vara tung och besvärlig. Avskärmningen sitter högt placerad och utom räckhåll.
Är produkten handikappvänlig, barnsäker.
Gemensam manövrering av långa enheter.
Varför automatik? Produkten används när den behövs. Slitaget minskar, livslängden ökar. Fastigheten ser ”bebodd” ut. Ingen personal behöver sköta solskydden i ex. obemannade lokaler. På stora fasader med många solskydd rör sig anläggningen likformigt. Praktiskt och estetiskt tilltalande.
Exemplen kan flerfaldigas, de egna behoven styr. .